Civilní obřad

Pokud sníš o civilním svatebním obřadu klasicky na radnici či jiném oficiálním místě, které slouží k oddávání, je nutno řešit termín sňatku již několik měsíců předem a toto dohodnout na patřičném úřadě. Ten jak pak nutné navštívit a vyřešit nezbytné formality.

apartment-architecture-ceiling-1035665

Že tě neláká svatba v oficiálních prostorách? Nevadí! Civilní svatbu můžeš mít kdekoliv, jen je potřeba najít ochotného oddávajícího, který s Tebou bude sdílet nadšení a na dané místo přijede. V případě, že takové místo již máš, zajdi si na příslušnou matriku, kde a zeptej se zda je obřad na tomto místě možný. Dohodnete se na poplatcích a podmínkách, které často ovšem bývají odlišné než u klasické verze svatby na radnici. Mezi tyto svatby patří svatba na zámku, jakožto romantická svatba jako z pohádky, na rozkvetlé louce, v zahradě, v romantickém hotýlku. Fantazii se meze nekladou. Svatebnímu místu je ovšem věnován celý jeden článek. V této fázi je důležité si uvědomit, co jednotlivé typy obřadů obnášejí.

pexels-photo-574011

Tak tedy civilní sňatek, jak probíhá a co vše je potřeba?

U civilního, tedy nejběžnějšího typu obřadu snoubenci prohlašují uzavření manželství před starostou či pověřeným členem obecního zastupitelstva matričního úřadu, kde chtějí uzavřít manželství a to za přítomnosti matrikáře. Kromě snoubenců, starosty a matrikáře musí být u obřadu přítomni dva svědci, kteří musí být zletilí a před podpisem zápisu do protokolu o uzavření manželství musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Proto tedy až si vyberete místo svatby, je potřeba dojít na příslušný matriční úřad, kde oba dva musíte písemně požádat o uzavření sňatku a doložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

  • rodný list
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
  • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodném stavu (stačí občanský průkaz)
  • je-li jeden z vás ovdovělý, je potřeba doložit úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o právní moci
  • v případě předchozího rozvodu, je potřeba doložit soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci
  • nepředpokládám, že by jeden z vás byl nezletilý (starší šestnácti let), ale pokud tomu tak je, je nutné doložit rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • v  v případě postižení duševní poruchou, se dokládá rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Správní poplatky se pohybují v rozmezí 1000 Kč – 5000 Kč. Ovšem pozor, jde o poplatek, který platíte na příslušném úřadě. Je třeba myslet i na to, že některá výjimečná místa jsou také zpoplatněna pro uspořádání svatebního obřadu a tam se poplatky pohybují v mnohem vyšších cenových relací, řádově tisíce až nižší desetitisíce korun.

Obě formy uzavření manželství, tedy jak sňatek civilní, tak sňatek církevní jsou rovnocenné a mají v zásadně stejných právních následků. Rozhodnutí je tedy jen a pouze na vás.  Je také možné poté, co byl uzavřen občanský sňatek stvrdit manželství i náboženským obřadem. Takový následný náboženský obřad však už nemá podle zákona o rodině žádné právní následky. Opačný postup, tedy uzavření nejprve církevního sňatku a až poté uzavření sňatku občanského, není dovolen!

 

Tak tedy jaký? Už se vidíš jít chrámovou uličkou s dlouhým katedrálním závojem ve vlasech (viz. článek Církevní sňatek)? Nebo v nádherných svatebních šatech na rozkvetlé letní louce? A nebo pláž a symbolický obřad jen ve dvou?

Lucie Roženská

Lucka poskytuje pětihvězdičkové služby v oblasti organizace svateb. Má mnoholeté zkušenosti jako event manager v různých oblastech, a to od konferencí po soukromé akce, včetně svateb. Její přesah jí umožňuje nabídnout svých klientům neotřelé, jedinečné a zcela individuální pojetí jejich svatby.